Mgr. Pavel Svoboda

právník, předseda kontrolní komise Ligy na ochranu zvířat

43 let

– právník
– předseda kontrolní komise Ligy na ochranu zvířat České republiky
– předseda spolku Za lepší život, z.s.

KDO JSEM?

Narodil jsem se v Jablonci nad Nisou a prožil jsem v něm většinu svého života. Vystudoval jsem práva a ve svém profesním životě jsem působil v soukromé i veřejné sféře. Jako absolvent jsem začínal na právním a posléze majetkoprávním oddělení jabloneckého magistrátu. Po třech letech strávených ve vedoucí pozici na Pozemkovém fondu ČR jsem více než deset let působil v advokacii. Přestože již aktivně svoji advokátní praxi neprovozuji, právní znalosti a dovednosti využívám ve své profesi každodenně. V současné době pracuji jako tajemník úřadu městského obvodu ve Vratislavicích. V minulém období jsem byl náměstkem hejtmana Libereckého kraje pro oblast sociální, předtím statutárním náměstkem primátora v Jablonci nad Nisou. Jako náměstek jsem se zabýval a řešil oblast sociální, v Jablonci jsem k tomu měl na starost také zdravotnictví, kulturu, školství a sport. Sociální oblast je mi odjakživa velice blízká. Dlouhodobě přednáším seniorům a zvyšuji tak jejich právní znalosti. Působím i v neziskovém sektoru. Spolek Za lepší život, kde jsem předsedou, pomáhá zprostředkovávat a zajišťovat bezplatnou fyzioterapii a canisterapii seniorům v různých pobytových zařízení. Aktivně se angažuji v Lize na ochranu zvířat České republiky, úzce spolupracuji s lučanským útulkem Dášenka.

JAKÁ TÉMATA BYCH CHTĚLA V ZASTUPITELSTVU PROSAZOVAT?

Mým hlavním tématem je sociální oblast. Žijeme nyní v nelehké době. Ještě jsme úplně nevymýtili dopady pandemie a už je tu krize spojená s válkou. Inflační spirála jede na plno a mnoho lidí bude muset sáhnout na své životní úspory a začít více šetřit. Obtížné období čeká hlavně mladé lidi, kteří budou chtít založit rodinu a zařídit si vlastní bydlení. Proto budu prosazovat vybudování startovacích bytů pro mladé. Je taky nezbytně nutné rozšíření kapacit sociálních bytů, které jsou přidělovány osobám v bytové nouzi či ohroženým ztrátou bydlení, ohroženým rodinám s dětmi, seniorům, lidem s nízkými příjmy, se znevýhodněním zdravotním i sociálním, kteří nedokáží vlastními prostředky řešit své bytové potřeby v komerční sféře.
Domnívám se, že je mnoho témat, u kterých je třeba otevřít diskuzi a začít je aktivně řešit. V Jablonci je to nastavení plateb za odpady, bezpečnost obyvatel, správa komunikací, městská doprava, dopady navýšení cen energií, kapacity mateřských a základních škol i v souvislosti s dětmi z Ukrajiny. Je třeba nenechat upadnout kulturu, měla být lidem nadále dostupná i díky hudebním projektům, které máme v Jablonci už dlouhodobě zavedeny, a jsou veřejností dobře vnímány.
V neposlední řadě je třeba pracovat na tom, aby občané města byli dostatečně informováni o dění ve městě, aby magistrát města byl všem otevřený a vstřícný při vyřizování potřebných záležitostí.
Jablonec je krásné město a zaslouží si obyvatele, kterým se v něm dobře a spokojeně žije.

CO MI VADÍ V NAŠEM MĚSTĚ NEJVÍCE?

Dlouhodobě sleduji dění a život lidí v našem městě. Několik let jsem působil jako městský zastupitel, získal jsem spoustu zkušeností a znám tak i problémy našeho města. Stále platí, že nechci jen teoretizovat, jakým způsobem by bylo nejlepší vést město. Chci se podílet na běhu věcí, chci je ovlivňovat a podílet se na tom, aby se lidem v Jablonci dobře žilo. Nestačí jen vize a velké stavební a investiční projekty. Našemu městu by slušelo více drobné práce, opravených silnic, chodníků, nových bezpečných parků, dětských hřišť a celkové zlepšení jeho obrazu.

CO MI NA MOJE AKTIVITY ŘÍKÁ RODINA A PŘÍBUZNÍ?

Moje rodina, příbuzní i známí mě v mých aktivitách podporují a za to jim patří moje velké poděkování.

Máte nápad, přání nebo dotaz?

Budeme rádi, když se na nás obrátíte s Vašimi nápady, návrhy na zlepšení života v našem městě nebo nám sdělíte, co Vás trápí.