Program

Jablonec – město, kde rádi žijeme

 • oživení středu města – konání pravidelných trhů na Dolním náměstí, podpora malých obchodů v centru, venkovní posezení
 • řešení hlavních komunikačních tahů a průjezdu městem s ohledem na život občanů a finanční možnosti města
 • rozvoj okrajových částí města dle návrhu osadních výborů: Mšeno, Rýnovice a Lukášov, Paseky, Kokonín, Vrkoslavice, Proseč, centrum, Šumava
 • podpora významných akcí ve městě – Křehká krása, festivaly, veletrhy, Mšeno plné tónů, koncerty, sportovní a iné významné akce
 • vybudování informačního systému ve městě – označení ulic a významných památek
 • podpora vzniku Centra bižuterie a jeho propagace v cestovním ruchu včetně bižuterního průmyslu
 • zachování kulturních a sportovních organizací města – divadlo, Eurocentrum, Sport, knihovna, Kulturní a informační centrum
 • podpora činnosti kulturních, sportovních a ostatních spolků a organizací zaměřených na práci s dětmi včetně podpory volnočasových aktivit pro děti a mládež
 • MHD – dobrá dopravní obslužnost ve městě
 • nastavíme spravedlivou koncepci financování sportu

Jablonec – otevřené město

 • zapojení občanů do rozhodování – 1% z rozpočtu, tj. 1 mil Kč/ročně na každou část města – Mšeno, Rýnovice a Lukášov, Paseky, Kokonín, Vrkoslavice, Proseč, centrum, Šumava
 • zastupitelstva města v odpoledních hodinách s možností účasti občanů
 • podpora vzniku dalších osadních výborů v ednotlivých částech města
 • informace města veřené a dostupné
 • rozvojové plány podle vyváženého rozpočtu
 • vybudování Domu bydlení – malé startovacíbyty pro mladé a zdravotně postižené
 • aktivní jednání s ministerstvy k získání dotací na rozvoj města
 • vytvoření pozice hlavního architekta města s potřebnou pravomocí a odborností
 • pravidelná setkávání a spolupráce s podnikateli a Okresní hospodářskou komorou
 • výroční setkání – odenění místních podnikatelských aktivit ve spolupráci s OHK
 • průhledná finanční podpora činnosti neziskových, kulturních, sportovních a ostatních subjektů
 • udržet vysokou kvalitu lékařské péče, nedopustíme, aby se z jablonecké nemocnice stala akciová společnost

Jablonec – zdravé, bezpečné a čisté město

 • prosadíme modernizaci Slunečních lázní, Oživíme místa – Petřín, Městské lázně.
 • řešení přehrady a jejího okolí: místo pro rekreaci (sprchy, převlékárny aj.) s respektem ke krajinnému rázu.
 • zachování krajinných hodnot a živé přírody při rozvoji města
 • hodnocení vlivu rozvojových částí města na ochranu přírody a kvalitu života občanů (př. Dolina, Proseč, Žižkův Vrch- Západní tangenta)
 • ochrana přírody a krajinného rázu před megalomanskými projekty
 • řešení romské problematiky ve městě společně s jejich zástupci
 • přijatelné ceny tepla pro občany
 • zapojení umění do veřejného prostoru při vzniku nových parků a odpočinkových zákoutí
 • bezpečnost ve městě: zvýšení počtu městských strážníků, projekt městská policie na kolech, rozšíření kamerového systému do rizikových oblastí
 • zapojení nepracujících občanů do údržby města, parků a okolí přehrady
 • vybudování sportovních plácků pro starší děti
 • prosadíme modernizaci a využití tělocvičen a školních hřišť.
 • vybudujeme v JBC workout hřiště
 • v prolukách na sídlištích a okolí úprava a obnova parků a jejich okolí ve městě: zeleň, sochy a vodní prvky
 • údržba stávajícího majetku města: Opravy škol, parků, chodníků, ulic
 • zvýšení rozpočtu pro dobrovolné hasiče

Máte nápad, přání nebo dotaz?

Budeme rádi, když se na nás obrátíte s Vašimi nápady, návrhy na zlepšení života v našem městě nebo nám sdělíte, co Vás trápí.