Program

Jablonec – město dvou center

Centrum formální – město

 • Zasadíme se o oživení centra a zejména Dolního náměstí konáním pravidelných trhů, zejména lokálních farmářských i jiných. Podporou vzniku malých obchodů v centru a venkovního posezení zvýšíme jeho turistickou atraktivitu a vytlačíme nepřizpůsobivé osoby z centra.
 • Prosadíme vytvoření jednotného systému plánování oprav komunikací a veřejných prostor, který bude zveřejněn v grafickém harmonogramu a podroben průběžné kontrole plnění ze strany občanů.
 • Připravíme novou koncepci přehledného informačního systému ve městě – směrové značení ulic a významných památek v centru.
 • Budeme iniciovat komplexní plán revitalizace ulice 5. května a rekultivací a společenského využití náplavky v okolí Nisy (formou veřejné soutěže se zapojením občanů).

Centrum neformální – přehrada

 • Prosadíme další rozvoj okolí jablonecké přehrady včetně dořešení situace okolo Slunečních lázní a Tajvanu, dořešení zázemí – šatny, WC, mobiliář (stoly, lavičky, bedny na úschovu kol a dalšího sportovního zařízení.
 • Navrhneme pro oživení turistického ruchu zbudování kempu a místa pro karavany v okolí Jablonce a příležitost pro podnikatele.

Jablonec – město, které má budoucnost a je otevřené občanům

 • Zapojíme občany formou participativního rozpočtu a návrhů osadních výborů do rozhodování o financování projektů realizovaných v jednotlivých částech města ve výši 1 milión ročně na každou část města.
 • Prosadíme výstavbu a rekonstrukci startovacích bytů pro mladé a sociálních bytů pro seniory, zdravotně postižené a samoživitele.

Jablonec – město bezpečné a příjemné pro život, a kolébka sportu a zdravého životního stylu

 • Zvýšíme bezpečnost ve městě oživením jeho centra.
 • Vytvoříme městské poradenské centrum pro energetiku.
 • Zvýšíme rozpočet pro dobrovolné hasiče.
 • V době extrémního zdražování cen energií zajistíme omezení jeho dopadů na občany.
 • Zasadíme se o celkovou revitalizaci přírodního sportovního areálu Srnčí důl.
 • Zajistíme dostatečnou a spravedlivou finanční podporu činnosti kulturních, sportovních a ostatních spolků a organizací zaměřených na práci s dětmi, modernizaci tělocvičen a školních hřišť.
 • Budeme usilovat o propojení stávajících cyklostezek a jejich rozvoj s napojením na okolní obce.
 • Budeme dále podporovat konání významných akcí ve městě – Křehká krása, Město plné tónů, Křišťálové údolí, koncerty, festivaly, sportovní a společenské akce.

Máte nápad, přání nebo dotaz?

Budeme rádi, když se na nás obrátíte s Vašimi nápady, návrhy na zlepšení života v našem městě nebo nám sdělíte, co Vás trápí.