Co jsme dokázali

KULTURA A SPORT

Podpořili jsme kulturní, sportovní, školské a sociální aktivity, včetně volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Podíleli jsme se na kulturních aktivitách – Město plné tónů, které tvořily oživení středu města, jak jsme si stanovili v našem volebním programu.

OŽIVENÍ MĚSTA

Prosadili jsme dostavbu a modernizaci Jablonecké nemocnice. Po celou dobu jsme vystupovali proti převodu nemocnice na akciovou společnost.

Také jsme prosazovali oživení přehrady směrem k občanům instalací míst pro posilování, laviček a stojanů na kola.

V otázce rekonstrukce Horního náměstí jsme požadovali diskuzi s občany a řešení celého prostoru.

Vystupovali jsme aktivně v diskuzích ke Slunečním lázním s cílem zachování jejich jedinečného vzhledu.

Prosadili jsme transparentní nastavení pravidel a kritérií financování pro žadatele, kteří se ucházejí o dotační či grantové tituly.

Podíleli jsme se na realizaci architektonické soutěže jabloneckého dopravního terminálu v Jablonci nad Nisou, jehož realizace má být dokončena v roce 2023.

Podíleli jsme se na vyrovnaném rozpočtu.

Máte nápad, přání nebo dotaz?

Budeme rádi, když se na nás obrátíte s Vašimi nápady, návrhy na zlepšení života v našem městě nebo nám sdělíte, co Vás trápí.