Mgr. Soňa Jindrová

speciální pedagog ve Speciálně pedagogickém centru

50 let

– speciální pedagog – logoped, Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické Liberec

KDO JSEM?

Narodila jsem se v Jablonci nad Nisou a základní vzdělání absolvovala na ZŠ Šumava. Následovalo studium na tehdy Střední ekonomické škole – obor zahraniční obchod a následně na Vyšší odborné škole mezinárodního obchodu – obor cestovní ruch.
Ekonomické vzdělání mi umožnilo pracovat několik let v TJ Liaz. Lákala mne ale možnost cestovat a zdokonalit se v jazycích, které mne vždy bavily, a proto jsem odcestovala do Německa, kde jsem vedle práce au pair studovala na Münchener Volkshochschule. Poté jsem dva roky žila v Londýně a zdokonalovala se v anglickém jazyce na South Thames College.
Po návratu do Jablonce jsem působila několik let na pozici obchodní asistentky ve firmě v Mladé Boleslavi, která se zabývala výrobou plastových částí do automobilů, a to až do nástupu na mateřskou dovolenou. Nejdříve se mi narodila dcera Amálie (15 let) poté syn Florián (12 let). Touha po vzdělávání mne po skončení mateřské dovolené dovedla ke studiu na TUL v Liberci. Vystudovala jsem speciální pedagogiku pro vychovatele a získala titul Bc. a v současné době dokončuji navazující magisterské studium speciální pedagogiky na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se specializací na logopedii a surdopedii. Pracuji ve Speciálně pedagogickém centru pro děti s mentálním postižením a kombinovanými vadami jako speciální pedagog.

Vedle péče o dvě děti se spoustou mimoškolních aktivit se ve volném čase věnuji rodinné turistice, a když najdu čas, ráda si přečtu zajímavou knížku.

JAKÁ TÉMATA BYCH CHTĚLA V ZASTUPITELSTVU PROSAZOVAT?

Celý svůj život jsem prožila v Jablonci nad Nisou, mám toto město ráda a chtěla bych, aby jeho kulturní, obchodní a průmyslová tradice zůstala zachována pro budoucí generace.
Naše město s tradicí skla a bižuterie lákalo vždy obchodníky, jeho secesní architektura a okolní příroda s možnostmi sportovního vyžití turisty a sportovce.
Životní prostředí ve městě se týká široké oblasti od znečištění až po harmonický rozvoj lidských sídel v rámci zdravé a fungující krajiny. Kvalita života ve městě na životním prostředí bezprostředně závisí. To je má priorita.
Konkrétní cíle:
– Pomoci prosadit revitalizaci okolí Jablonecké přehrady včetně zázemí pro rodiče s dětmi.
– Mimoškolní sportovní a umělecké aktivity dětí a mládeže vnímám jako velmi důležité a pro město a společnost jako takovou velmi prospěšné. Tyto aktivity mají podíl na eliminaci vzniku rizikových skupin dětí a mládeže. Proto budu podporovat spravedlivé financování činnosti neziskových kulturních a sportovních subjektů.

CO MI VADÍ V NAŠEM MĚSTĚ NEJVÍCE?

Vandalismus a ignorace k dění ve městě.

CO MI NA MOJE AKTIVITY ŘÍKÁ RODINA A PŘÍBUZNÍ?

Podpořit oživení středu města Jablonce n. N. spojené s otázkou nepřizpůsobiStojí při mně, fandí mi a podporují mě.

Máte nápad, přání nebo dotaz?

Budeme rádi, když se na nás obrátíte s Vašimi nápady, návrhy na zlepšení života v našem městě nebo nám sdělíte, co Vás trápí.