Mgr. Pavel Žur

ředitel Městského divadla v Jablonci nad Nisou, sbormistr DPS Vrabčáci,

52 let

– ředitel Městského divadla Jablonec nad Nisou, o.p.s. (1999 – doposud)
– sbormistr dětského pěveckého sboru Vrabčáci (1992 – doposud)
– zastupitel města Jablonce nad Nisou (1998 – doposud)
– zastupitel Libereckého kraje (2008 – 2012)
– předseda správní rady Mezinárodního centra Universium (2009 –2012)
– předseda Unie pěveckých sborů za Liberecký kraj 2008 – doposud
– člen kulturní a školské komise Jablonec n. N.
– dříve člen kulturního a nyní zdravotního výboru Zastupitelstva LK
– člen Státní fondu kultury České republiky 2010 – doposud

KDO JSEM?

Člověk mající rád víru v život, člověk činorodý, tvořivý, se sociálním cítěním, s ochotou naslouchat lidem a s pozitivním přístupem k životu. Základem lidské společnosti je rodina, vzdělání a víra.

PROČ JSEM SE ROZHODL VSTOUPIT DO POLITICKÉHO ŽIVOTA?

Kandiduji, protože chci dokázat, že také v politice jde se vzájemně ctít, důvěřovat, tolerovat a vytvářet cestu, aby se nám lépe žilo.

PROČ JSEM SPOJIL SVÉ JMÉNO S NBPLK?

Rád bych podpořil svým jménem víru lidí, že politika je službou pro lidi a s lidmi. A tuto cestu právě nabízí NBPLK – nová, mladá, dynamická a demokratická strana zajímající se o regionální problémy, postavená především na odbornosti před politickou příslušností.

CO POVAŽUJI ZA ZÁSADNÍ PRO SVÉ MĚSTO?

Podpořit oživení středu města Jablonce n. N. spojené s otázkou nepřizpůsobivých osob, čistý a zdravý Jablonec, jablonecká přehrada a parky včetně ochrany přírody nad zájmy soukromníku – lobistů, férový styl – odbornost.

ČÍM SE HODLÁM V ZASTUPITELSTVU MĚSTA JABLONCE NAD NISOU ZABÝVAT?

Školství, kultura, sociální oblast, životní prostředí a rozvoj města

V JAKÉ OBLASTI MOHU BÝT PROSPĚŠNÝ?

Chci být prospěšný městu Jablonci nad Nisou a jeho občanům zejména v oblasti školství, kultury a sociální oblasti

JAK SE MNOU MŮŽETE SPOJIT?

E-mail:   pavelzur@seznam.cz

Telefon:   603 846 440

Máte nápad, přání nebo dotaz?

Budeme rádi, když se na nás obrátíte s Vašimi nápady, návrhy na zlepšení života v našem městě nebo nám sdělíte, co Vás trápí.