Božena Měchurová

předsedkyně dozorčí rady Městského divadla Jablonec nad Nisou

62 let

-členka kulturní komise města Jablonec nad Nisou

KDO JSEM?

Od absolvování Gymnázia v Jablonci nad Nisou, U Balvanu, jsem pracovala v oblasti školství. Do roku 2001 v Jablonci n. N. na školském úřadu, pak necelé dva roky v Liberci na odboru školství a mládeže Krajského úřadu a od roku 2003 na městském úřadu jako samostatný referent odpovědný především za výkon státní správy v oblasti školství ve správním obvodu Železný Brod.
Od roku 2016 jsem v důchodu.
Volný čas dělím mezi kulturu a rekreační sporty, mezi kterými převažuje kondiční cvičení v Břízkách a turistika.

PROČ JSEM SE ROZHODLA VSTOUPIT DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA?

Přestože jsem v Jablonci nad Nisou nevyrůstala, trvale zde bydlím od roku 1984. Dění ve městě mně nikdy nebylo lhostejné a v rámci časových možností jsem se snažila zapojit alespoň v okolí svého bydliště. Děti dospěly, mám tedy víc času a mohu ho věnovat zkvalitňování života ve městě, které mám ráda.

JAKÁ TÉMATA BYCH CHTĚLA V ZASTUPITELSTVU PROSAZOVAT?

Vzhledem ke své dlouholeté praxi bych se chtěla zapojit do řešení školské problematiky. Ale nejen to, mezi další moje priority by patřilo například Mšeno, zejména okolí přehrady a sportovní areál Břízky.

CO MI VADÍ V NAŠEM MĚSTĚ NEJVÍCE?

Myslím, že je to vandalismus, který je pro mě velmi nepochopitelný. Nelíbí se mi také nevzhledná místa, především na příjezdových trasách do města.

Máte nápad, přání nebo dotaz?

Budeme rádi, když se na nás obrátíte s Vašimi nápady, návrhy na zlepšení života v našem městě nebo nám sdělíte, co Vás trápí.