Adam Pekárek

finanční poradce

25 let

– finanční specialista v oblasti finančního plánování

KDO JSEM?

Jsem vystudovaný středoškolský veterinární asistent. Postupem času jsem se rozhodl nějakým způsobem pomáhat lidem. Od roku 2016 jsem se začal angažovat v energetice. Nyní působím jako energetický specialista a retailový bankéř.

JAKÁ TÉMATA BYCH CHTĚL V ZASTUPITELSTVU PROSAZOVAT?

Chtěl bych prosadit ve městě energetické úspory, které by přinesly do městského rozpočtu velké peníze a to každý rok, jelikož město využívá neefektivně e-aukce. Také bych chtěl prosazovat vzdělávání energetické gramotnosti pro veřejnost, jelikož je to celorepublikově zanedbávané téma. Dále se chci zaměřit na zkrášlování Jablonce. Zvýšil bych počet odpadkových košů, což pomůže snížit „povalování“ smetí po městě. Město by mělo věnovat více pozornosti jabloneckým klenotům (kostely, památky, přehrada,…). Usiloval bych o větší bezpečnost v centru města. Rovněž bych se chtěl zaměřit na podporu a zvýšení finanční gramotnosti dětí na školách.

CO MI VADÍ V NAŠEM MĚSTĚ NEJVÍCE?

Ve městě mě vadí malý „pocit“ bezpečí, vyhazování peněžních prostředků na dodavatele energií, nevyhovující řešení veřejného WC jak v centru, tak v okolí přehrady.

CO MI NA MOJE AKTIVITY ŘÍKÁ RODINA A PŘÍBUZNÍ?

Má rodina mě všemožně podporuje. Já jim na oplátku pomáhám díky svým znalostem v oblasti finanční a energetické gramotnosti. Za to od rodiny sklízím tu největší odměnu – osobní formu podpory.

Máte nápad, přání nebo dotaz?

Budeme rádi, když se na nás obrátíte s Vašimi nápady, návrhy na zlepšení života v našem městě nebo nám sdělíte, co Vás trápí.