Renata Drašarová

odborná pracovnice, asistentka

53 let

– místopředsedkyně občanského sdružení Proseč nad Nisou

– členka výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města Jablonec nad Nisou

– členka Osadního výboru Proseč nad Nisou

KDO JSEM?

Vystudovala jsem Střední ekonomickou školu, obor zahraniční obchod, v Jablonci nad Nisou. Moje první kroky v zaměstnání vedly do a. s. Jablonex, kde jsem pracovala jako referentka obchodní skupiny Evropa s přestávkami – mateřská dovolená – více než deset let.
Určitý čas jsem se pohybovala také ve školství – pedagogika volného času a v médiích – TV RTM. Od roku 2001 pracuji v Liberci na Krajském úřadu Libereckého kraje v pozici odborný pracovník – asistentka. Mám na starosti chod kanceláře resortu sociálních věcí.

Do roku 2005 jsem bydlela v Jablonci nad Nisou v městské části Mšeno nad Nisou , nyní již třináct let žiji v rodinném domku v Proseči nad Nisou – Horní Proseč. Mám dvě dospělé dcery a také několik koček, které mě nabíjejí pozitivní energií. Mými velkými koníčky jsou cestování, turistika, práce na zahradě a relaxace v přírodě sbíráním hub, lesní plodů či léčivých bylin.

JAKÁ TÉMATA BYCH CHTĚLA PROSAZOVAT?

Ráda bych se podílela na rozvoji městských částí Jablonce nad Nisou. Je zde hodně práce, neboť do některých částí dosud není zavedena kanalizace, vodovod či chybí obyčejný chodník s osvětlením. Plánované výstavby musí probíhat v souladu s územním plánem a především v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny a za podmínek dodržení krajinného rázu těchto částí obcí.

CO MI VADÍ?

Necitlivý přístup ke krajině a nerespektování zákona o ochraně přírody a krajiny, budování nesmyslné sídlištní výstavby na zelených loukách a neschopnost přijmout nové podněty a skutečnosti.

CO RODINA?

V rodině mi drží palce, neboť mají podobný přístup a pohled na věc. Samozřejmě jsem občas více mimo domov, ale chci mít čisté svědomí, že jsem pro své okolí udělala vše, co bylo v mých silách.

Máte nápad, přání nebo dotaz?

Budeme rádi, když se na nás obrátíte s Vašimi nápady, návrhy na zlepšení života v našem městě nebo nám sdělíte, co Vás trápí.